Ambassadörer


För att kunna stoppa cancern måste vi hjälpas åt. Här samlar jag de fina som jag kallar mina ”Boppabands-ambassadörer”. Det är människor som själva påverkats av cancer, och som genom att bära Boppabandet hjälper mig hjälpa fler. 


Det är tillsammans vi måste stå mot cancer. Det är tillsammans vi är starka.